Thiết Bị Phòng Lab Phòng Khám

-23%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.700.000₫.
-19%
Giá gốc là: 5.200.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-27%
Giá gốc là: 1.900.000₫.Giá hiện tại là: 1.390.000₫.
-25%
Giá gốc là: 2.000.000₫.Giá hiện tại là: 1.500.000₫.
-27%
Giá gốc là: 1.900.000₫.Giá hiện tại là: 1.390.000₫.
-23%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.700.000₫.
-19%
Giá gốc là: 5.200.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-23%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.700.000₫.
-19%
Giá gốc là: 5.200.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
0825.8888.90