Vật Tư Y Tế
Vật Tư Y Tế gồm các sản phẩm chính hãng Vật Tư Tiêu Hao, Dụng Cụ, Vật Liệu Nha Khoa, Thiết Bị Phòng Lab Và Phòng Khám.

650.000
150.000
50.000
0825.8888.90