Đất Xây Dựng Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Thuộc Loại Đất Nào?

Hãy cùng Y Tế Chính Hãng tìm hiểu Đất Xây Dựng Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Thuộc Loại Đất Nào nhé.

Đất cơ sở y tế là gì?

dat dyt la gi
Đất Xây Dựng Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Thuộc Loại Đất Nào?

Đất cơ sở y tế (gọi tắt là DYT) là loại đất được sử dụng vào mục đích xây dựng cho công trình về y tế như: bệnh viện, nhà hộ sinh, cơ sở khám và chữa bệnh, cơ sở phục hồi chức năng; nhà nghỉ dưỡng, cơ sở điều trị cho người bị nhiễm HIV/AIDS và các cơ sở y tế khác được nhà nước cho phép hoạt động; kể cả phần diện tích để làm nơi kinh doanh, dịch vụ như phòng khám và chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu, nhà bán thuốc, nhà nghỉ, nhà hàng, bãi gửi xe có thu tiền thuộc phạm vi cơ sở y tế.

Những cơ sở y tế được sử dụng DYT đều phải là bệnh viện, phòng khám công, nhận được sự quản lý, điều hành và giám sát của Nhà nước. DYT chỉ có thể đưa vào sử dụng khi đã nhận được sự phê duyệt của các cơ quan ban ngành có thẩm quyền.

Đất Xây Dựng Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Thuộc Loại Đất Nào?

dat DYT la gi 2
Đất Xây Dựng Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Thuộc Loại Đất Nào?

Đất do tổ chức kinh tế sử dụng để xây dựng cơ sở y tế tư nhân (chẳng hạn như bệnh viện tư nhân) thuộc loại đất nào?

Theo qui định về phân loại đất tại Điều 10 Luật Đất Đâi 2013, trong các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, đất xây dựng cơ sở y tế thuộc loại đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, đất xây dựng bện viện tư nhân sẽ thuộc loại đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Cụ thể hơn, theo PHỤ LỤC SỐ 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

ben vien hung vuong 1 1 1024x580 1
Đất Xây Dựng Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Thuộc Loại Đất Nào?

Đất xây dựng công trình sự nghiệp nếu là đất xây dựng các công trình sự nghiệp công lập, ngoài công lập thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác, trong đó có đất xây dựng cơ sở y tế.

Đất cơ sở y tế là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình về y tế như: bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế, trạm y tế và cơ sở khám và chữa bệnh khác; cơ sở phục hồi chức năng; nhà an dưỡng; cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều trị cho người bị nhiễm HIV/AIDS và các cơ sở y tế khác được nhà nước cho phép hoạt động; kể cả phần diện tích để làm văn phòng, làm nơi kinh doanh, dịch vụ như bán thuốc, nhà hàng, nhà nghỉ cho người nhà bệnh nhân, bãi gửi xe có thu tiền thuộc phạm vi cơ sở y tế (trừ cơ sở y tế do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý).

Văn bản tham khảo

Nghị định 06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

5/5 - (36 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0825.8888.90